Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare Civilă din România ,  cu sediul în Iaşi, prima şi unica asociaţie profesională a funcţionarilor cu atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor din România, a fost fondată  în 2011 în Iaşi .
        Asociaţia a apărut ca răspuns la   necesitatea profesionalizării activităţii de stare civilă, una dintre cele mai vechi activităţi din România, apărută în anul 1817. Ulterior, la propunerea membrilor Asociaţiei, statutul a fost modificat pentru a permite şi funcţionarilor cu atribuţii de evidenţa persoanelor să adere astfel încât Asociaţia să reprezinte şi interesele acestora.
        În România, activitatea de stare civilă se desfăşoară în fiecare din cele 3187 unitati administrativ teritoriale, fiind prestata de aproximativ 8000  de functionari organizati în cadrul primăriilor sau serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
        Activitatea de starea civila este reglementata in principal de Codul Civil, Legea 215/2001 privind administratia publica locala, Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, HG 64/2011 pentru aprobarea metodologiei  cu privire la aplicarea unitara a  dispozitiilor in materie de stare civil

Principalele obiective

◈ Transformarea în OCUPAŢII

a referentului, inspectorului,consilierului de stare civilă și de evidență a persoanelor prin înscrierea în Codul Ocupaţiilor din România

◈ Obţinerea unui statut profesional

special pentru referent/inspector/consilier de stare civilă și de evidență a persoanelor

◈ Promovarea şi susţinerea

iniţiativelor legislative de adoptare de noi acte normative sau modificare ale actelor normative existente ce reglementează activităţile de stare civilă si evidenţa persoanelor

◈ Crearea unei reţele de comunicare

între membrii asociaţiei pentru facilitarea comunicãrii şi schimbului de informaţii profesionale

◈ Promovarea şi susținerea

intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale funcţionarilor cu atribuţii de stare civilă și evidență a persoanelor din România

◈ Acordarea de consultanţă

şi consiliere gratuită membrilor asociaţiei în domeniile stării civile, evidenţei persoanei, funcţiei publice, raporturilor de muncă precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viata publica şi funcţionarul public

Marius-Constantin Bodoga
Vicepreședinte
Renata-Mihaela Marin
renata
Președinte
Anca Pustianu
anc
Secretar

Stimați Colegi,

    Iată că Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare Civilă din România lasă în urmă 7 ani de activitate plini de realizări care ne dau motivul şi puterea de a merge mai departe pentru câştigarea locului nostru în rândul profesiilor din România şi a statutului care ni se cuvine. 
    Facem astăzi un bilanț frumos în care, suntem mândri să afirmăm, realizările sunt mult mai multe decât insuccesele iar o parte din obiectivele ce ni le-am propus când am înființat Asociația au fost atinse.
   Acești ani nu au fost uşori, dar sprijinul colegilor care ne-au înţeles şi care au aderat la ideile noastre ne-a  dat  puterea şi motivaţia de a merge înainte şi a trece peste răutăţi și piedici.
   Vă mulţumesc pentru încrederea pe care aţi investit-o în noi şi în ţelurile noastre comune şi pentru că suntem împreună.  

Renata Marin

Președinte

ro_RO
  • ANFSCR fost fondată în 2011 în Iaşi.

  • Anul 2012 a însemnat o intensă campanie de cooptare de membri plină de succes, admiterea Asociației noastre în Asociația Europeană a Funcționarilor de Stare Civilă alături de Italia, Olanda, Belgia, Germania, Austria, Slovenia, Slovacia, Polonia, Scoția, Elveția,precum și admiterea noastră de către Comisia Europeană în rândul organizațiilor profesionale cu caracter consultativ în procesul de elaborare a politicilor europene.

  • Visul nostru de a scrie o nouă pagină în istoria stării civile din România a devenit realitate în 2013 când Ministerul Muncii ne-a admis cererea și a înscris în C.O.R. ca și ocupații referentul, inspectorul și consilierul de stare civilă. Tot în 2013 am reușit organizarea unui eveniment istoric pentru starea civilă și ofițerul de stare civilă din România : prima Convenție Națională a specialiștilor de stare civilă. La Convenție au participat 120 de secretari de consilii județene, primari, secretari din primării, funcționari de stare civilă, invitați de onoare fiind dl. Parride Gullini-Președintele Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă (EVS) și dl. Franco Stacul-secretar general al Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă.

  • Anul 2014 a însemnat o intensă campanie de adunare de semnături pentru petiția de înscriere în C.O.R. a referentului, inspectorului și consilierului de evidență a persoanelor și depunerea documentației la Ministerul Muncii, precum și desfășurarea celei de-a 2a ediții a Convenției Naționale a specialiștilor de stare civilă și evidența persoanelor.

Realizările noastre

· începând cu 1 ianuarie 2012 ANFSCR este membră a Asociaţiei Europene a Funcţionarilor de Stare Civilă (E.V.S.) cu sediul în Olanda;

· Comisia Europeană a admis ANFSCR în      rândul    organizaţiilor profesionale din Europa participante la procesul de elaborare şi punere în aplicare a politicilor  Uniunii Europene (rol consultativ)

· am stabilit relaţii de strânsă colaborare şi sprijin reciproc în desfăşurarea activităţilor specifice cu Asociaţia Italiană a Funcţionarilor de Stare Civilă

· colaborăm, cu rol consultativ, cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) în domeniul  proiectelor legislative pentru starea civilă şi evidenţa persoanelor

· am înscris funcțiile de referent/inspector/ consilier de stare civilă în Codul Ocupaţiilor din România;

· am înaintat Comisiei Europene şi EVS propuneri de îmbunătăţire a activităţii de stare civilă în ţările membre ale Asociaţiei Europene care să faciliteze circulaţia cetăţenilor  români

· am înaintat DEPABD şi MAI propuneri de amendare a legislaţiei în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor

· aproximativ 200 de funcţionari printre  care secretari ai unităţilor administrativ-teritoriale, directori şi şefi ai serviciilor publice comunitare locale/judeţene de evidenţă ni s-au alăturat ;